ಮುಖಪುಟ  /  ಉತ್ಪನ್ನಗಳು  /  ಇತರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
grihshoryam

ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್

shadow

ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್

M.R.P.e :- Rs. 73/-

Qty. :- 1 Pc.


ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಹೇಗೆ

M.R.P.e :- Rs. 110/-

Qty. :- 1 Pc.


ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಯೋಜನೆ

M.R.P. :- Rs. 70/-

Qty. :- 1 Pc.


G.C. ಯಶೋಗಾಥೆಗಳು

M.R.P. :- Rs. 110/-

Qty. :- 1 Pc.


बिजनेस टूल्स (किताब)

M.R.P. :- Rs. 237/-

Qty. :- 1 Pc.

ಡಿವಿಡಿ

shadow

ವ್ಯಾಪಾರದ ನಿರೂಪಣೆ (ಡಿವಿಡಿ)

M.R.P. :- Rs. 125/-

Qty. :- 1 Pc.


SOCH

M.R.P. :- Rs. 125/-

Qty. :- 1 Pc.


ಗ್ಲೇಜ್ ಭಾಗ – 1 ರ ಮಿಣುಕು ನೋಟಗಳು

M.R.P. :- Rs. 125/-

Qty. :- 1 Pc.


ಗ್ಲೇಜ್ ಭಾಗ – 2 ರ ಮಿಣುಕು ನೋಟಗಳು

M.R.P. :- Rs. 125/-

Qty. :- 1 Pc.

ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಗ್

shadow

ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಗ್ – ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಗ್

M.R.P. :- Rs. 2400/-

Qty. :- 1 Pc.