హోమ్  /  ఉత్పత్తులు  /  న్యూట్రీఫ్లో
kalkim

మంచి పోషణ మా ఉద్దేశము

గాల్వే న్యూట్రీఫ్లో మీకు మరియు మీ కుటుంబానికి ఆరోగ్యకరమైన ఐచ్ఛికము. ఆరోగ్యకరమైన జీవనానికి రోజూ అవసరమయ్యే పోషకాలపై ఇది దృష్టి కేంద్రీకరిస్తుంది – బలము, పెరుగుదల, శక్తి ఽ రోగనిరోధకశక్తి. ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి కొరకు కావలసిన భోజనావసరాలను పూర్తి చేయుటకు ఉన్న వనరుల నుండి శాస్త్రీయంగా నిరూపితమైన పదార్థాలన్నిటితో న్యూట్రీఫ్లో శ్రేణి తయారుచేయబడింది. ఆరోగ్యము కొరకు భోజనానికి ప్రత్యామ్నాయము తీసుకోవడము లేదా ఆహార ఐచ్ఛికాలను వదిలివేయడముపై ప్రధాన కేంద్రీకరణానికి విరుద్ధంగా గాల్వే న్యూట్రీఫ్లో శ్రేణి ప్రత్యామ్నాయ ఆహారానికి ప్రాధాన్యతను ఇస్తూ దానిని ఆరోగ్యకరంగా మరియు పోషకాల సమృద్ధిగా చేస్తుంది. మంచి ఆరోగ్యము కొరకు, రోజూ న్యూట్రీఫ్లో శ్రేణిని తీసుకోండి మరియు ఆరోగ్యంగా ఉండండి.

Galvita Multi Nutritional Powder

Galvita Multi Nutritional Powder

M.R.P. :- Rs. 549/-

Net Wt. :- 200g

Soyway Protein powder

Soyway Protein powder

M.R.P. :- Rs 761/-

Net Wt. :- 200g

Leanfitz protein drink mix

Leanfitz protein drink mix

M.R.P. :- Rs. 1460/-

Net Wt. :- 500g

Spirulina

Spirulina

M.R.P. :- Rs. 456/-

Qty. :- 100 Tablets