హోమ్  /  ఉత్పత్తులు  /  ఇతరములు
grihshoryam

క్యాటలాగ్

shadow

ఉత్పత్తి క్యాటలాగ్

M.R.P.e :- Rs. 73/-

Qty. :- 1 Pc.


హౌ టు బిల్డ్ యువర్ బిజినెస్

M.R.P.e :- Rs. 110/-

Qty. :- 1 Pc.


సేల్స్ & మార్కెటింగ్ ప్లాన్

M.R.P. :- Rs. 70/-

Qty. :- 1 Pc.


జీ.సీ.సకెస్ స్టోరీస్

M.R.P. :- Rs. 110/-

Qty. :- 1 Pc.


బిజినెస్ టూల్స్ (బుక్)

M.R.P. :- Rs. 237/-

Qty. :- 1 Pc.

డీవీడీ

shadow

బిజినెస్ ప్రెసెంటేషన్ (డీవీడీ)

M.R.P. :- Rs. 125/-

Qty. :- 1 Pc.


సాష్

M.R.P. :- Rs. 125/-

Qty. :- 1 Pc.


గ్లింప్సెస్ ఆఫ్ గ్లేజ్ భాగము-1

M.R.P. :- Rs. 125/-

Qty. :- 1 Pc.


గ్లింప్సెస్ ఆఫ్ గ్లేజ్ భాగము-2

M.R.P. :- Rs. 125/-

Qty. :- 1 Pc.

ల్యాప్‍టాప్ బ్యాగ్

shadow

కారీ-బ్యాగ్/ల్యాప్‍టాప్ బ్యాగ్

M.R.P. :- Rs. 2400/-

Qty. :- 1 Pc.