హోమ్  /  ఉత్పత్తులు  /  రూపాబామ్

మీ వ్యక్తిత్వాన్ని పెంచుతుంది

అందంగా కనిపించాలనే మీ ఆకాంక్షల నుండి గాల్వే ఎంతో ప్రేరణను పొందుతుంది. ప్రత్యేకంగా సూత్రీకరించబడిన తన ఉత్పత్తుల శ్రేణి ద్వారా అది, ఒకరి వయసు, లింగము లేదా చర్మపు రంగులకు సంబంధము లేకుండా, మీ ఆకాంక్షలను పేంచాలని ఆశపడుతోంది.

ఈ ఉత్పత్తిని క్రమానుసారంగా ఉపయోగించడము వలన మీ వ్యక్తిగత ఆరోగ్యము మెరుగుపడుతుంది మరియు మీ చర్మ ఆరోగ్యాన్ని పునరుద్ధరించి తిరిగి దానికి అద్భుతమైన నిగారింపును అందిస్తుంది.

రూపాబామ్ యొక్క సహజత్వము రెండు పదాల సమ్మేళనములో ఉంది – రూప్ అంటే ‘రూపము’ ఽ ఆభమ్ అంటే ‘నిగారింపు’

ప్రతి రూపాబామ్ ఉత్పత్తి మానవ అవసరాల భిన్నత్వము మరియు ఋతువుల మరియు పర్యావరణ పరిస్థితులను పరిగణలోనికి తీసుకొని జీవితానికి అన్వయించే విధంగా శ్రద్ధగా తయారుచేయబడ్డాయి.

అందము యొక్క బహుళ ఆదర్శాలపై కనుగొనబడిన ఈ రూపాబామ్, అత్యంత సున్నితమైన చర్మాన్ని కూడా పోషించే ప్రత్యేకమైన సూత్రాలను సృష్టించుటకు ప్రాకృతికమైన సంగ్రహాలను మరియు కాస్మెటిక్ రసాయనములను సమ్మేళనపరుస్తుంది. రూపాబామ్ పురుషులకు మరియు స్త్రీలకు ఇద్దరికి చర్మము, శరీరము మరియు కేశ సంరక్షణ ఉత్పత్తుల శ్రేణిని అందిస్తుంది.
మా ఉత్పత్తులు కర్కశరహితముగా ఉంటాయి.


Hand Cleanser- Strawberry

M.R.P. :- Rs. 178/-

Net Wt. :- 100 ml


Hand Cleanser- Orange

M.R.P. :- Rs. 178/-

Net Wt. :- 100 ml


Hand Cleanser- Black Currant

M.R.P. :- Rs. 178/-

Net Wt. :- 100 ml


Shower Cream- Goat Milk

M.R.P. :- Rs. 252/-

Net Wt. :- 250 ml


Body Lotion- Goat Milk

M.R.P. :- Rs. 263/-

Net Wt. :- 250 ml


Body Wash- Pomegranate

M.R.P. :- Rs. 252/-

Net Wt. :- 250 ml


Body Lotion- Pomegranate

M.R.P. :- Rs. 252/-

Net Wt. :- 250 ml


Body Lotion- Almond & Shea butter

M.R.P. :- Rs. 263/-

Net Wt. :- 250 ml


Body wash- Almond & Honey

M.R.P. :- Rs. 263/-

Net Wt. :- 250 ml


Pro-Keratin Hair serum

M.R.P. :- Rs. 284/-

Net Wt. :- 50 ml


Pro-Keratin Hair Shampoo

M.R.P. :- Rs. 342/-

Net Wt. :- 200 ml


APRICOT SCRUB

M.R.P. :- Rs. 153/-

Net Wt. :- 100 ml


HALDI CHANDAN ANTISEPTIC CREAM

M.R.P. :- Rs. 195/-

Net Wt. :- 50 g


SUNSCREEN SPF-30

M.R.P. :- Rs. 328/-

Net Wt. :- 100 ml


PAPAYA FAIRNESS FACE WASH

M.R.P. :- Rs. 174/-

Net Wt. :- 100 ml


VITAMIN-C FACE WASH

M.R.P. :- Rs. 158/-

Net Wt. :- 100 ml


NEEM & BASIL CLARIFYING FACE WASH

M.R.P. :- Rs. 161/-

Net Wt. :- 100 ml


LIME & ALOE VERA FINE LIQUID HAND WASH

M.R.P. :- Rs. 199/-

Net Wt. :- 275ml


HERBAL SHAMPOO WITH PANCHTATVA

M.R.P. :- Rs. 177/-

Net Wt. :- 200 ml


AMLA HAIR OIL

M.R.P. :- Rs. 110/-

Net Wt. :- 200 ml


BHRINGRAJ HAIR OIL

M.R.P. :- Rs. 240/-

Net Wt. :- 200 ml


COCONUT HAIR OIL

M.R.P. :- Rs. 127/-

Net Wt. :- 200 ml


ANTI-DANDRUFF SHAMPOO

M.R.P. :- Rs. 275/-

Net Wt. :- 200 ml


THANDA THANDA HAIR OIL

M.R.P. :- Rs. 145/-

Net Wt. :- 200 ml


PAIN RELIEF OINTMENT

M.R.P. :- Rs. 82/-

Net Wt. :- 25 g


ANTIBACTERIAL FACE CLEANSER

M.R.P. :- Rs. 195/-

Net Wt. :- 100 g


ROSE SKIN TONER

M.R.P. :- Rs. 171/-

Net Wt. :- 100 ml


FLORAL TALC

M.R.P. :- Rs. 158/-

Net Wt. :- 300 g


THANDA THANDA POWDER

M.R.P. :- Rs. 69/-

Net Wt. :- 100 g


TOTAL CARE SOAP

M.R.P. :- Rs. 32/-

Net Wt. :- 100 g


REFRESHING BATH SOAP

M.R.P. :- Rs. 55/-

Net Wt. :- 125 g